วัดพระพายหลวง

#ที่เที่ยว

Locationเมืองเก่า, เมืองสุโขทัย, สุโขทัย
Locationวัดพระพายหลวง
Calendarวันที่เผยแพร่ : 10/10/2022 | แก้ไขล่าสุด : 04/01/2023
Budgetงบประมาณ : 0 บาท
View79 Views
VerifiedVerified

วัดพระพายหลวง

        ตั้งอยู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นวัดคณะสงฆ์เถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และมีประวัติการก่อสร้างนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย เป็นวัดโบราณสถานที่มีพระสงฆ์อยู่อาศัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ ฝังบริเวณวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ 3 ชั้น คูชั้นนอกเรียก "คูแม่โจน" วัดพระพายหลวงนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดคือ พระปรางค์ 3 องค์ ก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะแผนผังและรูปศิลปะเป็นแบบเขมรบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

#ตามรอยลุง #วัดพระพายหลวง #อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
undefined

undefined


undefined

undefined

undefined#ที่เที่ยว

Locationเมืองเก่า, เมืองสุโขทัย, สุโขทัย
Locationวัดพระพายหลวง
Calendarวันที่เผยแพร่ : 10/10/2022 | แก้ไขล่าสุด : 04/01/2023
Budgetงบประมาณ : 0 บาท
View79 Views
VerifiedVerified

ลุงอ้อ

ออกเที่ยวกันเหอะ

Example Ads

Other Reviews

All ReviewsMore
GetRoute

ไม่มีข้อมูลรีวิว