All Reviews

ตัวกรอง

Filter

Verified
#ที่ดื่ม#ที่กิน#ที่เที่ยว
THE TERRACOTTA GARDEN AT LAMPHUN : สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น

14/01/2023 30 Views

สวนไม้ไทยพ่อเลี้ยงหมื่น” เหมือนย้อนยุคสู่อาณาจักรขอมโบราณ

งบประมาณ 560 บาท
RouteSetter : Yayaaying
Verified
#ที่ดื่ม#ที่กิน
Seoul cafe 서울 카페

28/01/2023 15 Views

Seoul cafe 서울 카페 หมู่บ้านต้นกล้า สันเหมืองเหนือ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง ลำพูน

งบประมาณ 360 บาท
RouteSetter : Yayaaying
Verified
#ที่เที่ยว
วัดพระพุทธบาทผาหนาม

02/02/2023 14 Views

วัดพระพุทธบาทผาหนาม

งบประมาณ 0 บาท
RouteSetter : Yayaaying
Verified
#ที่ดื่ม#ที่กิน
มิตรภาพปลาเผา หมูจุ่ม” จุ่มเด็ด อาหารดี

19/03/2023 11 Views

มิตรภาพปลาเผา หมูจุ่ม” จุ่มเด็ด อาหารดี

งบประมาณ 1,000 บาท
RouteSetter : Yayaaying
Verified
#ที่เที่ยว
เที่ยวลำพูน สักการะ พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

30/03/2023 12 Views

วัดที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนี้คือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญของทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง นอกจากนี้เป็นพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีระกา หรือ ปีไก่ ใครที่เกิดปีนี้ หากได้มาไหว้ขอพ

งบประมาณ 100 บาท
RouteSetter : Bluemoon